Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 713 listów.

Ode mnie

Do Ciebie
Po­jawiłeś się tak nag­le i świat na mo­ment się zat­rzy­mał, a jed­nocześnie zawirował.
I uśmiech się po­jawiał i łzy radości.
I cu­dow­nie jest poczuć się wyjątko­wo i wie­dzieć, że ko­muś na To­bie za­leży..
Miłe to uczu­cie, kiedy wiesz, że stałaś się ważna i wyjątkowa.
I czuję szczęście
Ogar­nia mnie ra­dość i miłość. 

list
zebrał 2 fiszki • 13 marca 2019, 09:06

Ode mnie

Do Ciebie
Nau­czyłam się przez te la­ta mo­jego życia nie trzy­mać na siłę ludzi przy so­bie, dla­tego z Tobą postępuję tak sa­mo.
Daję drogę wolną.
Chy­ba cza­sami le­piej nie przeżywać se­kun­dy szczęścia, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 1 marca 2019, 20:49

Ode mnie

Do Ciebie
Cza­sami się boję, że nic z te­go nie wyjdzie..
Może w moim życiu jest za dużo strachu?
Może to wszys­tko wyglądałoby le­piej bez te­go ciągłego py­tania co się sta­nie jak?
Życie bieg­nie do [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 lutego 2019, 22:56

Koniec ścieżki

Za­pach wil­gotnej ziemi i dy­mu z og­niska, leżę jak je­den z wielu liści pośród drzew. Pat­rzę na ich tańczące ko­rony, ugi­nają się pod sma­ganiem wiat­ru. Wy­ciągam rękę, aby móc je pogłas­kać niczym [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 21 lutego 2019, 17:50

Dla J.K

Widzisz przy­jacielu ko­lej­ny wsta­je dzień ,czer­wo­ne słońce nieśmiało wychodzi zza chmur
i cho­ciaż zi­ma jeszcze nie po­wie­działa os­tatniego słowa w po­wiet­rzu czuć już wiosnę.
Przy­leciały już żura­wie na łąki,pta­ki wyśpiewują już pier­wsze melodie [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 18 lutego 2019, 08:40

Ode mnie

Do Ciebie
Mi­ja pier­wszy miesiąc ( jeszcze niepełny) kiedy to nag­le coś się wy­darzyło.
Kiedy oka­zało się, że wiek to tyl­ko liczba i można być szczęśli­wym przez ułamek se­kun­dy i to jest najpiękniejsza [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 14 lutego 2019, 10:21

azyl

Spadło jabłko od jabłoni.
Nie potłukło się spec­jalnie bo nis­ko wi­siało. Wsadzę do kie­sze­ni zacho­wam na potem. 

list • 8 lutego 2019, 07:41

skrywana pożoga

Spa­ceru­jemy spo­koj­nie pod­czas gdy mój las płonie. 

list • 5 lutego 2019, 19:14

Ode mnie

Do Ciebie
Po­jawiłeś się tak nagle
Proszę cho­ciaż Ty zostań
Ręce mi drżą
Troszkę os­tatnio bo­li mnie serce
Idź do le­karza mówią
.....
Przer­wa
Nie wiem co mam Ci da­lej pisać
Jes­teś dla mnie przy­jacielem
Tak dużo masz za sobą
Czuję [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2019, 21:51

Ode mnie

Do Ciebie
Ludzie mnie zaskakują.
Cza­sami mi wstyd, że nasz ga­tunek by­wa tak pomylony.
Że chce­my um­rzeć z miłości - poświęcić dla niej wszystko.
Cza­sami mi wstyd, że os­tatnio tak bar­dzo jest mi wszys­tko obojętne.
Bo ludzie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 23 stycznia 2019, 18:13
Aktywność

dzisiaj, 22:24AMA sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 22:15szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st Dylemat ka­toli­ka. - Ugo­tuje Ci [...]

dzisiaj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 21:40yestem sko­men­to­wał tek­st Lepiej być ce­lem niż [...]

dzisiaj, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]