Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 695 listów.

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2018, 07:34

Wszędzie źle, ale na Cytatach najlepiej ...

Niedaw­no przy­darzył mi się skok w bok ... miałem ro­mans z pew­nym por­ta­lem ... "poetyc­kim". Pros­ta, ład­na, ład­na sza­ta gra­ficzna w sty­lu ret­ro, przy­pomi­nająca cza­sy gdy kom­pu­tery były pra­wiczka­mi i nie znały [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 21 września 2018, 10:37

Do Ciebie

Dro­gi Pa­nie J
Chciałabym tak wiele na­pisać..
Mam w głowie ty­le myśli, które są nie poukłada­ne, tak jak całe mo­je życie.
Jes­tem chaosem w chaosie..
Może to nielo­giczne, ale tak się czuję..
Cza­sami czuję [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2018, 18:30

Nikt nie pisze listów

Nikt nie pisze listów
Nic nie opowiada
Nie ma wspom­nień żadnych
Ja­ka na to ra­da ?
Prze­cież są myśle­nia
Prze­cież są wspomnienia
Smut­ne lub wesołe
Lecz pot­rzeb­na zawsze.
Z wspom­nień mądrość płynie
Na smu­teczki rada
Na tros­ki, zmartwienia
Cza­sem znów we­sołe wspom­nienia bywają
Żad­ne chmu­ry deszcze wspom­nień nie zmieniają
One płyną rzeką, dzień po dniu zmieniają
Uczą nas miłości, to­leran­cje dają.
Już ten list za­kończę życząc wszys­tkim szczęścia. 

list
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 14:22

Do Pana

Dro­gi Pa­nie..
A jut­ro proszę nie budzić mnie w snach, nie od­wie­dzać mnie kiedy już zam­knę oczy i zacznę uciekać od rzeczywistości.
Bo jut­ro będę długo spała, ale jeśli chcesz za­witać w mym [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 sierpnia 2018, 07:00

List: "Hulali po polu i pili kakao…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Nie, nieudały się.”

To smutne.

Ja­kieś psy, czy też wil­ki po po­lach mnie go­niły, we śnie.

Wchodzę do biura swego.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:59

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

Do siebie (w przyszłości)

Pa­miętasz, jak myślałaś, że jes­tes mądra...
Ten czas już minął...
Od dziś zaczy­nasz pa­kować się tam
Bo tu Ci nie wyszło...
Tam będzie te­raz Two­je miejsce
Pa­miętasz, jak mówiłaś, że go nie opuścisz..
Właśnie, że sta­nie się inaczej...
Życie jest okrutne...
Pa­miętasz, jak mówiłaś, że Go kochasz...
To na­dal tak jest...
To już Ci nie minie,
Nie spot­kasz dru­giego takiego...
Pew­nie na­wet nie będziesz chciała...
Trzy­maj się tam, bedziesz te­go potrzebowała... 

list
zebrał 1 fiszkę • 26 czerwca 2018, 17:50

Dla taty

Nie po­wiem Ci już tych słów ,ale myślę że zaw­sze to wie­działeś.Nau­czyłeś mnie jak mam pos­trze­gać świat,jak pat­rzeć na niego mając przy tym swo­je" ja "w za­nad­rzu.Jak nie ustępo­wać in­nym,jak wal­czyć o [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 17:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:48cyt.adela do­dał no­wy tek­st Abecadło z nieba spadło

wczoraj, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st z nałogiem się nie [...]

wczoraj, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

wczoraj, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37Niusza do­dał no­wy tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

wczoraj, 16:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:38oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:07oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]