Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 695 listów.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:48cyt.adela do­dał no­wy tek­st Abecadło z nieba spadło

wczoraj, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st z nałogiem się nie [...]

wczoraj, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

wczoraj, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37Niusza do­dał no­wy tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

wczoraj, 16:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:38oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:07oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]