Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 713 listów.

Do CIebie

Lis­to­pado­wo ja­koś w tym ma­ju.
I deszcz za często pa­da i w oczach po­jawiają się łzy.
I ka­wa nie sma­kuje dzi­siaj tak dob­rze jak zaw­sze.
Mil­cze­nie przeszy­wa mo­je ciało.
Szko­da, że jestem [...] — czytaj całość

list • 13 maja 2019, 12:24

Ode mnie

Kocha­nie
Miło, że mogę tak pi­sać do Ciebie. Prze­lewać to co sie­dzi mi w głowie na ten list, który kiedyś Ci po­każe. Pi­sanie ze świado­mością, że ktoś przeczy­ta te popląta­ne myśli sprawia, [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2019, 16:08

Ode mnie

Do Ciebie
Trochę wszys­tkiego za dużo, trochę myśli za bar­dzo sza­leją jak­by dos­tar­cza­no im za dużo środków po­budzających.
Nie pot­ra­fię ułożyć lo­gicznie moich myśli jest ich za wiele.
Dużo osób os­tatnio do mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2019, 19:27

Ode mnie

Do Ciebie
Tęskno­ta może być piękno-gorzka kiedy wiesz, że tęsknisz za kimś kto tękni też za Tobą, wte­dy jest właśnie ta­ka. I jest trochę boląca, pa­li Cię od środ­ka, bo cze­kasz na kogoś [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 kwietnia 2019, 12:37

Ode mnie

Do Ciebie
Kocham Twój głos z ra­na, jest to chy­ba naj­mil­sza rzecz ja­ka może mnie spot­kać, Two­jej słowa na dzień dob­ry i na dob­ra­noc. Jest pięknie. Na dworze tak ciepło i ptaki [...] — czytaj całość

list • 2 kwietnia 2019, 17:39

Do ...

Sa­ma nie wiem gdzie piszę, może do siebie, może do Ciebie, a może do Niego
Chciałabym zna­leźć siłę, w so­bie, żeby żyło Nam sie dob­rze,spo­koj­nie, z ty­mi których kocham.
Nie wiem jak to zro­bić... Dni są co­raz cięższe...
Nie wygląda,.to tak, jak­by miało być lepiej...
Boję się, co będzie da­lej. Na jak długo star­czy mi, nam, siły by w to jeszcze wierzyć...
I co potem... 

list • 1 kwietnia 2019, 09:33

Kol Ego

Ser szwaj­car­ski to dob­ry azyl
w nic grać nie muszę
z Uuu-nią

tyl­ko cza­sami z sentymentu
jed­nam się z wami
i pol­ską naszą

śred­nią klasą 

list • 30 marca 2019, 16:11

Ode mnie

Do Ciebie
Mówisz mi co chwi­le, że za dużo myślę, za bar­dzo ana­lizuję. Ty też dużo myślisz, ale nie aż ty­le. Jes­teś pew­ny i nie ana­lizu­jesz za bar­dzo. Ja się często boję, [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2019, 08:30

Ode mnie

Do Ciebie
Jest cu­dow­nie.
Zaczęła się wios­na i myślę, że będzie do naj­piękniej­sza wios­na mo­jego życia.
Jest pięknie, nap­rawdę pięknie.
Czuję się jak nig­dy w końcu to nie tyl­ko ja się sta­ram, w [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 21 marca 2019, 08:21

Do Pana J - ostatni list

Chciałabym na­pisać do Ciebie ten os­tatni list. List, w którym się pożeg­nam z tą se­rią listów do Ciebie, bo z uczu­ciem się już pożeg­nałam.
Chciałabym Ci podzięko­wać za ten czas, w którym [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2019, 10:47
Aktywność

dzisiaj, 23:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 22:24AMA sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 22:15szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st Dylemat ka­toli­ka. - Ugo­tuje Ci [...]

dzisiaj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 21:40yestem sko­men­to­wał tek­st Lepiej być ce­lem niż [...]

dzisiaj, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]