Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 587 listów.

Znowu Ty

Niena­widze Cię za to, ze Ciebie kocham.
Za to, ze so­bie mil­czysz, cho­ciaż zdażysz za­mil­knać na zaw­sze dla mnie.
Za to, ze mnie po pros­tu zos­ta­wileś jak­by zam­knięcie oczu i ust na mnie roz­wiazało wszystko.
Mogę so­bie krzyczeć jak to mam wy­jeb**e, ze mnie nic nie rusza...tyl­ko no­cy nie oszukam.
To ja umieram każdej no­cy. Niena­widzę Ciebie kochać.
Bo stałam sie dla Ciebie po­wiet­rzem, tak bar­dzo obojętna.
Kocha­ny mój.
Niena­widzę Ciebie kochać. 

list
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 04:40

bez znaczenia

Wiel­kie słowa nie mają znacze­nia; bo prze­ras­tają sa­me siebie.
Te małe, skrom­ne mogą mieć moc; ale mogą też minąć nas bez­powrot­nie.
Raz rzu­cone po­zos­ta­wione so­bie; szyb­ko sierotą zostaje.
Od­bi­te od ściany; toczy się sa­mot­nie tra­fia w pus­tkę, próżnię, na­wej jeśli je doj­rzy­my by po­tem obojętności ges­tem pog­rze­bać.
Małe słowo- szept; zachłan­ne ucho od­czy­ta tak jak mu ser­ce pod­po­wie.
Nieodłączny ad­wo­kat bez zobowiązań.
Odtwórz  

list
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2017, 19:32

List: Szlaban na lesie, czyli od 30 września, po 30 maja.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Myśleć, czy­tać, pi­sać, ob­serwo­wać, mówić, słuchać, MIL­CZEĆ i ma­lować.
Być wewnętrznie wy­nurzo­nym i zewnętrznie za­nurzo­ny, być umyślnie
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 16:51

* * *

Do­ceń to co masz
Wy­magaj pózniej więcej
Wy­magaj od siebie nie od in­nych
Ludzie narze­kają chcąc więcej
Jes­teś zdro­wy to to do­ceń
Ludzie cho­rują i ma­ja po­liczo­ne dni
I nie narze­kają tyle [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2017, 23:29

Nie sztuką

Nie sztuką jest mieć ,sztu­ka jest dać ,chcesz mieć nie chcesz dać to nie myśl Że dos­ta­niesz mózgu pra­nie sie zaczy­na gdy widzisz jak ko­muś sie uda­je ,on ciężko pra­cował na to a ty z kim sie za­dajesz ,pat­rz ko­mu ufasz złość dob­ro­cią ugaś nie rob ludziom krzyw­dy ,niektórzy nie po­win­ni a ma­ja bo zab­ra­li innym. 

list • 12 lutego 2017, 23:24

Pytanie Cz.1.

Opisz swój ulu­biony ka­wałek życia. 

list • 11 lutego 2017, 19:35

Dzień po dniu.....

Żyj tak jak­by to był os­tatni dzień... 

list • 11 lutego 2017, 14:15

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 18:05

* * *

Kocha­ny pa­nie X 
Po­win­nam już daw­no przes­tać pi­sać ty­le listów. Za­pom­nieć o To­bie. Od­pra­wić Ci pog­rzeb w mo­jej głowie i pożeg­nać się z żałobą za Tobą.
Ale to nie ta­kie pros­te, bo [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2017, 18:39

Jutro będzie kolejnym dniem, w którym widzieliśmy się wczoraj...

Cze­kałam na Ciebie dziś z pełny­mi garściami żartów i opo­wieści i kpi­nek przeróżnych i ra­dos­tek całą masę zgro­madziłam... Niektóre chciałam wyk­rzyczeć w śmie­chu, in­ne to ta­kie tyl­ko na uszko, al­bo do przemilczenia [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 22:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 08:07giulietka sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 07:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ostatni po­wie­wzi­my

dzisiaj, 07:12natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:36wdech sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]